ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

นั่งบอลลูน

พริ้วไหวไปกับสายลมบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่

ท้องฟ้าของฮอกไกโดกว้างใหญ่ คุณสามารถมองเห็นท้องฟ้าได้ไกลสุดลูกหูลูกตาซึ่งแตกต่างจากซัปโปโรซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ และในอีกหลายๆ เมืองที่มีตึกสูงระฟ้าบดบัง อยากไปเที่ยวเล่นบนท้องฟ้าผืนนั้นขึ้นมาบ้างไหมคะ และอยากชื่นชมแผ่นดินอันงดงามกับท้องทะเลจากที่สูง

ค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้โดยประมาณ ลอยอยู่กับที่=5 นาที 2,100-2,500 เยน, ล่องอิสระ=30นาที(เฉพาะเวลาที่ล่อง)ประมาณ 20,000 เยน อาจมีการงดให้บริการตามสภาพอากาศ โปรดจองล่วงหน้า

แนะนำ