ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

สโนว์ชู-สกีชู

เพิ่มบางอย่างเข้าไปในสกีชู&สโนว์ชู

ที่ฮอกไกโดตะวันออกคุณสามารถสนุกไปกับการสวมสโนว์ชู&สกีชูได้ทุกที่ นั่นเป็นเพราะว่ามีธรรมชาติที่ยังไม่ถูกแตะต้องอยู่เป็นจำนวนมาก หากมีโปรแกรมที่สามารถทำกิจกรรมในขณะที่สวมสโนว์ชู&สกีชูอยู่ได้ คงจะทำให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจ

โปรดสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้โดยประมาณล่วงหน้า เนื่องจากเวลาและราคาจะแตกต่างกันไปตามพลัส α

แนะนำ