ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

สโนว์ชูวอล์ค

มาเดินเล่นกันบนทุ่งหิมะสีขาวและบนน้ำแข็งกันเถอะ!

สโนว์ชูคือ อุปกรณ์ที่ติดไว้กับรองเท้ายางแบบทรงสูงเพื่อจะได้ใช้เดินบนหิมะ ไปเดินเล่นกับไกด์ บนทะเลสาบที่กลายเป็นน้ำแข็ง ทุ่งหิมะสีขาวหรือเดินในป่า กันไหม ที่นั่นมีวิวที่จะพบได้เฉพาะฤดูหนาว ที่จะทำให้ท่านประทับใจรออยู่
สโนว์ชู เป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ในทุกเมืองในแถบฮอกไกโดตะวันออก
"ทัวร์เดินเล่นยามเช้าตรู่บนทะเลสาบอะคันสีขาว" เป็นทัวร์ที่พาเดินทะเลสาบที่กลายเป็นน้ำแข็ง ในยามเช้าที่อากาศต่ำกว่า-15 จะได้เห็นปรากฏการณ์เหมือนในโลกแฟนตาซีคือ มีฟรอสฟลาวเวอร์(Frost Flower) และไดมอนด์ดัช (Daimond Dush)
"ทัวร์ทะเลสาบคุชชะโระ・ทะเลสาบมะชูด้วยสโนชูว์" เนื่องจากมีหิมะจึงทำให้สามารถใส่สโนว์ชูเดินข้ามทะเลสาบไปยังป่าที่กลายเป็นน้ำแข็งได้ นอกจากนี้ท่านก็จะได้เพลิดเพลินกับการจิบชาบนหิมะด้วย
ทริป"ใส่สโนว์ชูไปทะเลสาบทั้งห้าของชิเรโตโกะ และน้ำตกฟุเรเพะ "ในอุทยานมรดกโลกชิเรโตโกะ ความสนุกอยู่ที่มีไกด์นำชมและและอธิบายเกี่ยวกับ"ร่องรอยของสัตว์ป่า"ในป่าสีขาว
นอกจากนี้ ก็มีโปรแกรมอีกหลากหลายเช่น"สโนว์ชูทัวร์ที่จะให้ท่านได้เต็มอิ่มกับฤดูหนาวของฟุราโน" ที่จะพาท่านวิ่งเล่นบนทุ่งหิมะ นอนกลิ้งเล่น สนุกอย่างเต็มอิ่มกับหิมะ