ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

เดินบนน้ำแข็ง-ดำน้ำในน้ำแข็ง

เพราะมีทิวทัศน์ที่อยากเห็น จึงเดินไปบนผิวทะเลสาบที่กลายเป็นน้ำแข็ง

ฤดูหนาวในฮอกไกโดที่มีการบันทึกอุณหภูมิที่ต่ำกว่า –10องศา ที่นี่แม้แต่ทะเลสาบยังกลายเป็นน้ำแข็ง หากพูดถึงกิจกรรมบนทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็ง นอกจากตกปลาวาคาซากิที่มีชื่อเสียง ก็ยังมีสเก็ตและกิจกรรมเดินบนน้ำแข็ง อยากเดินบนทะเลสาบน้ำแข็ง และชมภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของฤดูหนาว

ค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้โดยประมาณ 2-3ชั่วโมงครึ่ง=3,000〜3,700 เยน โปรดตรวจสอบล่วงหน้าเนื่องจากช่วงเวลาเปิดให้บริการจะขึ้นอยู่กับสภาพของน้ำแข็งบนผิวทะเลสาบ

แนะนำ