ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

สุนัขลากเลื่อน

ลุยทุ่งหิมะลุยทะเลสาบไปพร้อมๆ กับเหล่าสุนัข

หากชื่นชอบสุนัข นี่คงเป็นกิจกรรมที่ท่านใฝ่ฝัน ใช่แล้วล่ะ การนั่งสุนัขลากเลื่อนนั่นเอง ประสานพลังกับเหล่าฮัสกี้ที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วออกวิ่งไปและวิ่งไปมีสถานที่ซึ่งท่านสามารถทำกิจกรรมที่ราวกับความฝันนี้ได้ และที่นั่นก็คือฮอกไกโดตะวันออก

ค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้โดยประมาณ คอร์ส 2-3 ชั่วโมง=9,000-16,000 เยน, คอร์ส 1 วัน(ประมาณ 6 ชั่วโมง) =20,000 เยน กรุณาจองล่วงหน้า

เมืองหลัก
สนามบินหลัก

แนะนำ