ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ออนเซ็น Akanko

ออนเซ็นที่อยู่คู่ชาวไอนุมายาวนาน

ทะเลสาบอะกังที่อยู่ในเมืองอะคังในเขตเมืองคุชิโระ มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องสาหร่ายมาริโมะ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งสงวนพิเศษของประเทศ ที่ชายฝั่งทางทิศใต้ของทะเลสาบอะคังมีอะคังออนเซ็นซึ่งมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ ในปีค.ศ. 1858 ช่วงท้ายของการปกครองแบบบะกุฟุ(ยุคซามูไร) ตอนที่ทาเคชิโร่ มัตสึอุระผู้ตั้งชื่อให้กับฮอกไกโดเดินทางมาเยือนที่นี่ ชาวพื้นเมืองไอนุก็ได้อาศัยออนเซ็นนี้ผ่อนคลายอยู่ก่อนแล้ว