ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ออนเซ็น Shikaribetsu

ออนเซ็นที่ทะเลสาบชิคาริเบทสึ ทะเลสาบธรรมชาติเหนือระดับน้ำทะเล 810 เมตร

ทะเลสาบชิคาริเบทสึเป็นทะเลสาบโดยธรรมชาติเพียงแห่งเดียวในเขตอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง ตั้งอยู่ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 810 เมตร ถือเป็นทะเลสาบที่อยู่ระดับสูงที่สุดในฮอกไกโด มีปลามิยาเบะอิวานะซึ่งเป็นพันธุ์ท้องถิ่นเฉพาะทะเลสาบชิคาริเบทสึอาศัยอยู่ ในบริเวณใกล้เคียงมีป่าสนโทโกะมัตสึและสนเอโซะมัตสึ ที่ป่าธรรมชาติต้นทาเคะคัมบะก็มีไพก้าซึ่งถูกเรียกว่าฟอสซิลมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่สำคัญมากมายใช้ชีวิตอยู่ และออนเซ็นบนผืนดินแห่งนั้นได้แก่ชิคาริเบทสึโกะฮันออนเซ็น(เมืองชิคะโออิ)