ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ออนเซ็น Nukabira

ที่พักทุกแห่งใช้น้ำร้อนธรรมชาติจากต้นกำเนิดสมกับเป็นหมู่บ้านออนเซ็นต้นน้ำ

หมู่บ้านออนเซ็นต้นน้ำนุคาบิระ(เมืองคามิชิโฮโระ) อยู่ท่ามกลางหุบเขาซึ่งเดินทางด้วยรถยนต์จากใจกลางเมืองโอบิฮิโระประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที และใช้เวลาประมาณ 25 นาทีเมื่อเดินทางจากใจกลางเมืองคามิชิโฮโระ ที่ทะเลสาบนุคาบิระซึ่งเป็นทะเลสาบอันเกิดจากการสร้างเขื่อนแต่มีลักษณะเหมือนเขื่อนโดยธรรมชาติ มีออนเซ็นขึ้นชื่อพวยพุ่งอยู่มากมาย โรงแรมที่พักทุกแห่งต่างมีน้ำพุร้อนธรรมชาติจากแหล่งกำเนิดไหลเวียนให้อาบแช่