ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU
 • HOME
 • TO DO
 • สวนสนุก
 • พิพิธภัณฑ์และอาร์ตแกลลอรี่
 • พิพิธภัณฑ์ Shibecha Local Museum
 • พิพิธภัณฑ์ Shibecha Local Museum

  ที่พิพิธภัณฑ์ริมทะเลสาบโทโระแห่งนี้ คุณสามารถศึกษาได้ทั้งประวัติศาสตร์ และธรรมชาติของเมืองชิเบจะ ด้วยสิ่งของและเอกสารที่ถูกจัดแสดง กล่าวได้ว่าเหมาะจะเป็นพิพิธภัณฑ์สถานของพื้นที่มากกว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น มีการแนะนำประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบัน โบราณวัตถุที่ขุดพบในซากปรักหักพังฟุตัทสึยามะจุดที่ 1 ซึ่งเป็นซากปรักหักพังในสมัยโจมงตอนต้น เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของเมือง ก็ถูกนำมาจัดแสดงไว้ส่วนหนึ่ง ในพื้นที่ส่วนของธรรมชาติ ก็มีนกฮูกบลาคิสตันที่ถูกสตัฟฟ์ไว้ แมลงชนิดต่างๆ และเอกสารที่มีความสำคัญ รวมทั้งตัวอาคารก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีประวัติศาสตร์เช่นกัน

  OPEN
  9:30~16:30
  REGULAR HOLIDAY
  วันขึ้นปีใหม่
  ACCESS
  15นาทีเดินเท้าจากสถานีJRโทโระ
  ADDRESS
  088-2261
  1-12, Toro, Shibecha-cho Kawakami-gun, Hokkaido
  VIEW MAP
  CONTACT

  +81-15-487-2332

  • พิพิธภัณฑ์ Shibecha Local Museum
  • พิพิธภัณฑ์ Shibecha Local Museum