ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

วัฒนธรรม

วัฒนธรรม

สัมผัสฮอกไกโดตะวันออกเมืองประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าหลายหมื่นปี

แม้ว่าคนญี่ปุ่นจะมองว่าฮอกไกโดเป็นเมืองใหม่ ไม่มีประวัติเท่าไรนัก แต่ความจริงที่นี่มีประวัติมาตั้งแต่สมัยโจมง (ราว 10,000-3,000ปีก่อนคริสตกาล) ทั้งยังเป็นที่รู้ดีว่ามีประวัติสมัยบุกเบิกของรัฐบาลเมจิด้วย เมื่อเดินทางมาถึงฮอกไกโดตะวันออกแล้ว ท่านจะสัมผัสได้ถึงประวัติศาสตร์อันแสนยาวนานกว่าหมื่นปี เอาล่ะ! ได้เวลาลุย!

QUICK LINKS