ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

วัฒนธรรม

วัฒนธรรม

สัมผัสวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ของฮอกไกโดตะวันออก

ประวัติศาสตร์ของฮอกไกโดตะวันออกนั้นย้อนกลับไปตั้งแต่ยุค
สมัยโจมง10,000ปีก่อน
หลังจากนั้นจึงเริ่มบุกเบิกเข้าสู่วัฒนธรรมโอคอตสก์วัฒนธรรมไ
อนุและยุคบุกเบิกสมัยเมจิ

QUICK LINKS