ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

อุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติ

ฮอกไกโดตะวันออก
มีอุทยานแห่งชาติทั้งหมด4แห่ง

ในอุทยานแห่งชาติของญี่ปุ่นทั้ง32แห่งนั้น มี4
แห่งที่อยู่ที่ฮอกไกโดตะวันออก
ซึ่งสิ่งเหล่านี้บ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในพื้นที่
นี้ได้เป็นอย่างดี

QUICK LINKS