ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

อุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติ

ในฮอกไกโดตะวันออกมีอุทยานแห่งชาติทั้งหมด 4 แห่ง

ประเทศญี่ปุ่นมีอุทยานแห่งชาติทั้งหมด 32 แห่ง อยู่ในฮอกไกโด 6 แห่ง ซึ่ง 4 แห่งในนั้นอยู่ในฮอกไกโดตะวันออก การที่มีอุทยานแห่งชาติหลายแห่งเช่นนี้ เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ไปเที่ยวญี่ปุ่นประเทศเล็กๆ ในอ้อมกอดของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่กันเถอะ

QUICK LINKS