ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

น้ำพุร้อน

น้ำพุร้อน

น้ำร้อนที่ช่วยผ่อนคลายคนรุ่นก่อน ปัจจุบันนี้ยังคงพวยพุ่งอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง

ฮอกไกโดตะวันออกมีแหล่งออนเซ็นชั้นเยี่ยมของญี่ปุ่น แต่ละแห่งต่างมีคุณสมบัติของน้ำร้อนและประวัติศาสตร์แตกต่างกันออกไป น้ำร้อนเหล่านั้นต่างช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าให้ผู้คนมากมายในอดีตและยังทำให้ผู้คนมากมายในปัจจุบันหลงไหลไปกับเสน่ห์ด้วยเช่นกัน มาลองมองหาน้ำร้อนดีๆ แล้วออกเดินทางท่องเที่ยวดู

QUICK LINKS