ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

จุดชมวิวธรรมชาติและ

จุดชมวิวธรรมชาติและ

ทั้งทิวทัศน์ภูเขา ป่าดึกดำบรรพ์ ภูมิประเทศแบบภูเขาไฟ แนวชายฝั่งทะเลอันสวยงาม ทั้งยังสัตว์ป่าตัวเป็นๆ ที่เห็นได้เฉพาะบางพื้นที่

ถ้าเป็นฮอกไกโดตะวันออกแล้วละก็ สามารถเพลิดเพลินจนเต็มอิ่มได้ทั้งหมดภายในวันเดียว

QUICK LINKS