ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

จุดชมวิวธรรมชาติและ

จุดชมวิวธรรมชาติและ

ทั้งทิวทัศน์ภูเขา ป่าดึกดำบรรพ์ ภูมิประเทศแบบภูเขาไฟ แนวชายฝั่งทะเลอันสวยงาม ทั้งยังสัตว์ป่าตัวเป็นๆ ที่เห็นได้เฉพาะบางพื้นที่

ถ้าเป็นฮอกไกโดตะวันออกแล้วละก็ สามารถเพลิดเพลินจนเต็มอิ่มได้ทั้งหมดภายในวันเดียว

QUICK LINKS