ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

กิจกรรมสกาย

กิจกรรมสกาย

ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ของฮอกไกโดที่ไม่มีตึกสูงระฟ้า

จะเดินเล่นบนอากาศก็ดี หรือชมดวงดาวเต็มท้องฟ้าก็ดี มีวิธีสนุกที่หลากหลาย

QUICK LINKS