ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ท้องฟ้า

ท้องฟ้า

สู่ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ที่แสนสดใส
ของฮอกไกโดตะวันออก

จะนอนหงายมองดาวที่เต็มฟ้า หรือเดินเล่นกลางอากาศก็ได้
ท้องฟ้าฮอกไกโดตะวันออกกว้างสุดลูกหูลูกตา

QUICK LINKS