ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ของที่ระลึก

ของที่ระลึก

ที่ฮฮกไกโดตะวันออกมีของฝากให้เลือกหลากหลาย

ทั้งชีส ของหวาน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากทะเล แอลกอฮอล์ เป็นต้น ลองรับของฝากที่ทำจะให้คุณได้รู้จักที่นี่ดียิ่งขึ้นติดมือ กลับบ้านกัน

QUICK LINKS