ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

กิจกรรมบก

กิจกรรมบก

มีหลากหลายวิธีในการเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติของที่นี่

ฮอกไกโดตะวันออกมียอดเขาที่สูงที่สุด, ป่าต้นซิลเวอร์เบิร์ชกับพืชอัลไพน์ และที่ราบที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น

QUICK LINKS