ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ภูเขา ป่าไม้ แผ่นดิน

ภูเขา ป่าไม้ แผ่นดิน

สนุกสนานอย่างเต็มที่กับธรรมชาติ
อันกว้างใหญ่ ของฮอกไกโดตะวันออก
ผ่านกิจกรรมต่างๆ!

ทิวทัศน์อันกว้างใหญ่ วิวท้องทุ่งชนบนอันไพศาล
ป่าที่มีโอกาสได้เห็นสัตว์ป่าตามธรรมชาติ
ฮอกไกโดตะวันออกเต็มไปด้วยธรรมชาติที่มีสเกลขนาดใหญ่ที่
ทำให้ใจเต้นแรง

QUICK LINKS