ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

กิจกรรมในช่วงฤดูหนาว

กิจกรรมในช่วงฤดูหนาว

มีสิ่งที่สามารถทำได้เฉพาะใน

โลกที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง การได้กระโดดโลดเต้นในห้องอันอบอุ่น และความสนุกมากมายที่จะพบได้ท่ามกลางหิมะสีขาวโพลน

QUICK LINKS