ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

สนุกกับฤดูหนาว

สนุกกับฤดูหนาว

มาสนุกกับโลกที่หนาวจนติดลบกันเถอะ!

ฮอกไกโดตะวันออกในฤดูหนาวจะขาวไปด้วยหิมะและน้ำแข็ง
ที่นี่ จะมีกิจกรรมอันเร่าร้อนหลากหลายที่รอให้มาสัมผัส
เป็นประสบการณ์ที่จะสามารถสัมผัสได้ก็เฉพาะในโลกแห่งความ
หนาวติดลบเท่านั้น

QUICK LINKS