ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ข้อมูลการเดินทาง

การเดินทางเข้ามายังฮอกไกโดตะวันออกและการเดินทางไปตามเขตต่างๆ

เลือกยานพาหนะ

ภาคตะวันออกฮอกไกโดท่องเที่ยว

การไปหมุนรอบ ๆ

การเคลื่อนที่ผ่านฮอกไกโดตะวันออกทำได้ง่ายมาก
ในความเป็นจริง เมื่อมาถึงฮอกไกโดตะวันออกแล้ว คงรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดำเนินไปได้ด้วยดีในทันที

ภาคตะวันออกฮอกไกโดท่องเที่ยว

ขับรถในฮอกไกโดตะวันออก

ขับรถ

ที่ฮอกไกโดตะวันออก ไม่ค่อยมีความแออัดของการจราจรดังเช่นที่เห็นในนครโตเกียวที่เป็นเมืองหลวง ถึงแม้จะเคยได้ยินว่าจราจรติดขัดแต่สำหรับผู้คนที่มาเยือนซึ่งมาจากต่างภูมิภาคไม่ได้คิดว่าจราจรติดขัดเลย
แม้จะสายสักไม่กี่นาที สำหรับฮอกไกโดตะวันออกแล้วจะกลายเป็นการจราจรติดขัดขนานใหญ่

ขับรถในฮอกไกโดตะวันออก