ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU
 • HOME
 • TRAVEL INFO
 • JR เชียงราย ~ วาวาย
 • ชิเระโตะโกะโทโกชาริสถานี
 • ชิเระโตะโกะโทโกชาริสถานี

  OPEN
  6:30~18:00
  ADDRESS
  099-4116
  17, Bunkocho, Shari-cho Shari-gun, Hokkaido
  VIEW MAP
  CONTACT
  +81-152-23-2634