ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ซัปโปโร → เลค อะคัง ออนเซ็น

ผ่านทางด่วนโดโท

Range
298km
TIME
4 ชั่วโมง 9 นาที