ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ซัปโปโร → โทคาจิงาวะออนเซ็น

ผ่านทางด่วนโดโท

Range
201km
TIME
2 ชั่วโมง 51 นาที