ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

อาซาฮิคาวะ → โทคาจิงาวะออนเซ็น

ผ่านทางด่วนโดโท

Range
175km
TIME
3 ชั่วโมง 8 นาที