ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

อาซาฮิคาวะ → ออนเนะยุออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 39

Range
134km
TIME
2 ชั่วโมง 20 นาที