ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

อาซาฮิคาวะ → โซอุนเคียวออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 39

Range
74.2km
TIME
1 ชั่วโมง 17 นาที