ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ชิโตเสะแห่งใหม่ สนามบิน → เลค อะคัง ออนเซ็น

ผ่านทางด่วนโดโท

Range
261km
TIME
3 ชั่วโมง 28 นาที