ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

ชิโตเสะแห่งใหม่ สนามบิน → โทคาจิงาวะออนเซ็น

ผ่านทางด่วนโดโท

Range
164km
TIME
2 ชั่วโมง 11 นาที