ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

คุชิโระ → คาวายุออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 391

Range
91.7km
TIME
1 ชั่วโมง 42 นาที