ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

คุชิโระ → เลค อะคัง ออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 240

Range
72.9km
TIME
1 ชั่วโมง 20 นาที