ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

คุชิโระ → โทคาจิงาวะออนเซ็น

ผ่านทางด่วนโดโท(ช่วงที่ไม่มีค่าธรรมเนียม)

Range
115km
TIME
1 ชั่วโมง 48 นาที