ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

อาบาชิริ → คาวายุออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 244 และทางหลวงหมายเลข 391

Range
57.8km
TIME
1 ชั่วโมง 5 นาที