ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

โซอุนเคียวออนเซ็น → มงเบทสึ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 273

Range
117km
TIME
2 ชั่วโมง 11 นาที