ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

โอบิฮิโระ → เลค อะคัง ออนเซ็น

ผ่านทางด่วนโดโทและทางหลวงหมายเลข 241

Range
120km
TIME
2ชั่วโมง