ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

โอบิฮิโระ → เลค อะคัง ออนเซ็น

ผ่านทางด่วนโดโทและทางหลวงหมายเลข 241

Range
120km
TIME
2ชั่วโมง