ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

คาวายุออนเซ็น → ชิเรโตโกะ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 334

Range
78.1km
TIME
1ชั่วโมง28นาที