ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

อุโทโระออนเซ็น → อาบาชิริ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 334 และทางหลวงหมายเลข 244

Range
77.8km
TIME
1ชั่วโมง24นาที