ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

อาบาชิริ → โซอุนเคียวออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 39

Range
136km
TIME
2ชั่วโมง29นาที