ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

อาบาชิริ → โซอุนเคียวออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 39

Range
136km
TIME
2ชั่วโมง29นาที