ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ออนเนะยุออนเซ็น → อาบาชิริ

ผ่านถนนฮอกไกโดหมายเลข 104

Range
81.7km
TIME
1ชั่วโมง31นาที