ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

อาบาชิริ → อุโทโระออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 244 และทางหลวงหมายเลข 334

Range
76.8km
TIME
1ชั่วโมง24นาที