ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

ชิเรโตโกะ → คาวายุออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 334

Range
78.1km
TIME
1ชั่วโมง28นาที