ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

เลค อะคัง ออนเซ็น → คุชิโระ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 240

Range
72.9km
TIME
1ชั่วโมง20นาที