ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

คาวายุออนเซ็น → อาบาชิริ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 391

Range
59.2km
TIME
1ชั่วโมง8นาที