ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ออนเนะยุออนเซ็น → ฟุราโนะ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 39

Range
173km
TIME
3ชั่วโมง14นาที