ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

คาวายุออนเซ็น → คุชิโระ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 391

Range
91.7km
TIME
1 ชั่วโมง 42 นาที