ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

ซัปโปโร → ฟุราโนะ

ผ่านทางด่วนฮอกไกโดและทางหลวงหมายเลข 38

Range
114km
TIME
2 ชั่วโมง