ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

ซัปโปโร → เนมุโระ

ผ่านทางด่วนโดโทและทางหลวงหมายเลข 44

Range
440km
TIME
6 ชั่วโมง 15 นาที