ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ซัปโปโร → เนมุโระ

ผ่านทางด่วนโดโทและทางหลวงหมายเลข 44

Range
440km
TIME
6 ชั่วโมง 15 นาที