ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

ซัปโปโร → ชิเรโตโกะ

ผ่านทางด่วนฮอกไกโด

Range
413km
TIME
5 ชั่วโมง 48 นาที