ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ซัปโปโร → ชิเรโตโกะ

ผ่านทางด่วนฮอกไกโด

Range
413km
TIME
5 ชั่วโมง 48 นาที