ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ซัปโปโร → อาบาชิริ

ผ่านทางด่วนฮอกไกโด

Range
334km
TIME
4 ชั่วโมง 29 นาที