ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ซัปโปโร → คิตามิ

ผ่านทางด่วนฮอกไกโดและทางหลวงหมายเลข 39

Range
292km
TIME
4 ชั่วโมง 10 นาที