ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ซัปโปโร → มงเบทสึ

ผ่าน "ทางด่วนฮอกไกโด"

Range
273.2km
TIME
3 ชั่วโมง 42 นาที