ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ซัปโปโร → อาซาฮิคาวะ

ผ่าน "ทางด่วนฮอกไกโด"

Range
137.9km
TIME
1 ชั่วโมง 47 นาที