ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

อาซาฮิคาวะ → ฟุราโนะ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 237

Range
57.0km
TIME
1 ชั่วโมง 13 นาที