ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

อาซาฮิคาวะ → โอบิฮิโระ

ผ่านทางด่วนโดโท

Range
168km
TIME
2 ชั่วโมง 57 นาที